Arch. Magdalena Federowicz-Boule z przesłaniem do uczestników przyszłych edycji konkursu.