LEX DEWELOPER – CO TO ZA USTAWA?

Marleha Happach szefowa stołecznego Biura Architektury:

Ta ustawa jest dla architektury tym, czym dla drzew było LexSzyszko

LEX DEWELOPER to nowa ustawa, która zezwala na pominięcie dotychczas ustalonych planów miejscowych i stawianie budynków mieszkalnych w miejscach, w których dotychczas nie było to możliwe.

KTO KLEPNĄŁ USTAWĘ: większość PiS, tu konkretna analiza oddanych głosów, a tu przebieg prac przed skierowaniem projektu do Sejmu

OPINIA EKSPERTÓW: Przeciwko ustawie opowiadali się urbaniści, społecznicy, aktywiści miejscy, samorządy, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Polska Akademia Nauk.

NA CO ZEZWALA USTAWA: na budowanie z pominięciem planów miejscowych, na zabudowę terenów pokolejowych, poprzemysłowych, parków miejskich, terenów powojskowych, rolnych.

UZASADNIONE OBAWY: w teorii ustawa ma pomóc szybciej podejmować decyzje tam, gdzie trwało to lata. W praktyce jednak zwiększa ryzyko wręczania łapówek, zezwala na budowanie miejsc, które wcześniej były chronione przez samych mieszkańców, były miejscami użyteczności publicznej, powoduje unieważnienie planów zagospodarowania (które były tworzone latami przez specjalistów z uwzględnieniem konsultacji społecznych). Ustawa zwiększa prawdopodobieństwo zabudowy terenów użyteczności publicznej, dogęszczanie już istniejącej zabudowy, niszczenie przyrody, zamykanie korytarzy powietrznych co jeszcze bardziej pogorszy jakość powietrza. Tam, gdzie liczą się jedynie zyski, nie ma mowy o respektowaniu potrzeb mieszkańców, w tym takich do rekreacji, dostępu do zieleni, kultury, czystego powietrza i przestrzeni. Powinniście zainteresować się #lexdeweloper, bo bezpośrednio wpłynie ona na komfort życia w miastach i stoi w totalnej opozycji do nieolewania miasta, troski o przyjazne środowisko miejskie i zaspokajanie potrzeb wszystkich interesariuszy, nie tylko deweloperów oraz polityków wydających zgodę. Z zapisów ustawy może korzystać każdy komercyjny deweloper, który chce zbudować inwestycję większą niż 25 mieszkań.

KTO WYDA ZGODĘ NA INWESTYCJĘ: rada miasta.