TEREN JEZIORA DŁUGIEGO WEDŁUG MIESZKAŃCÓW OLSZTYNA – POZNAJ ICH ZDANIE

Konkursu KOŁO na projekt budynku z toaletą publiczną odwiedza w tym roku Olsztyn. Do zagospodarowania wyznaczono teren przy wschodnim brzegu Jeziora Długiego, wzdłuż istniejącego bulwaru pieszo rowerowego. Ze względu na naturalny i wyjątkowy charakter tego terenu organizator konkursu i Olsztyński oddział SARP zorganizowali przed startem inicjatywy serię wydarzeń edukacyjno – warsztatowych dla mieszkańców Olsztyna, aby poznać ich opinie i wspólnie stworzyć wytyczne dla młodych projektantów. Czego się dowiedzieli?

W tegorocznym Konkursie Koło uczestnicy mają za zadanie zaprojektować nie tylko budynek toalety, ale także skupić się na aranżacji przestrzeń wokół niego. Koncepcja na ogród zabaw od 0 do 100 lat ma uwzględniać potrzeby każdego z mieszkańców z użyciem rozwiązań ekologicznych i w duchu zrównoważonego rozwoju. Z tego względu w konkursie po raz pierwszy mogą wziąć udział interdyscyplinarne zespoły, tworzone również przez architektów krajobrazu.

Z troski o jak najmniejszą ingerencję w dziki teren nad Jeziorem Długim konkurs poprzedzał spacer badawczy, warsztaty dla przedszkolaków, młodzieży szkolnej i dla dorosłych oraz ankieta internetowa. Celem tych wszystkich aktywności było stworzenie wytycznych dla uczestników konkursu, ale przede wszystkim zasięgnięcie opinii od mieszkańców, czego oczekują od projektu, czego się obawiają, jak chcieliby, aby wyglądała ich wspólna przestrzeń.

Co powiedzieli mieszkańcy?

Jak się okazało mieszkańcy terenów w sąsiedztwie Jeziora Długiego są z nim bardzo związani i pragną zachować naturalny i leśny charakter jeziora. Boją się dużych inwestycji i woleliby zachować ten teren w stanie jak najbardziej naturalnym, dzikim, o ustronnym charakterze. Jako argument wskazują pobliskie jezioro Ukiel, które spełnia już funkcję nadwodnego miejsca do spędzania czasu wolnego przez Olsztynian i jest odpowiednio zagospodarowane, aby przyjąć większą ilość gości. Teren nad Jeziorem Długim powinien zostać jak najbardziej naturalny, o niekomercyjnym charakterze. Częstym głosem przebijającym się w dyskusjach była obawa przed zniszczeniem obecnej bioróżnorodności tego terenu, która jest schroniskiem dla wielu różnych gatunków zwierząt, ale też tworzy skupisko wyjątkowej roślinności. Mieszkańcy chcieliby też uniknąć „zabetonowania” terenu i dużych inwestycji, które agresywnie wdzierałyby się w obecne ukształtowanie terenu.

Do rozmów o przestrzeni wspólnej zostały zaproszone też dzieci i młodzież. Dla tych pierwszych rozbudowane i drogie place zabaw są ważne, ale możliwość obcowania z naturą, która nie ogranicza ich kreatywności jest równie istotna.

Przestrzeń wspólna, która miałaby przyciągnąć młodzież to po pierwsze miejsce, które daje możliwości korzystania ze świata wirtualnego (gniazdka, sieć wi-fi). Dla młodych liczy się też jednak możliwość spotkania z rówieśnikami i spędzenia czasu w alternatywny i ciekawy sposób.

Jeden konkurs – wiele możliwości

Powyższe wskazówki mają pozwolić młodym projektantom stworzyć przestrzeń, która będzie uczęszczana, żywa, służąca lokalnej społeczności, ale nie narzucająca się swoją formą. Ich priorytetem ma być szacunek do natury i przede wszystkim ochrona bioróżnorodności i dziewiczego krajobrazu okolicy Jeziora Długiego. Ważne będzie użycie materiałów naturalnych oraz zapewnienie użytkownikom bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Przestrzeń nie może tworzyć barier architektonicznych ani zastąpić naturalnego otoczenia betonem. Zadaniem projektantów będzie też zapewnienie mieszkańcom miejsca do aktywności na trawie, placów zabaw i zewnętrznych siłowni – wszystko w duchu jak najmniejszej ingerencji w naturalne środowisko.

Prace konkursowe oceni jury złożone z wybitnych architektów, a także osób związanych z rozwojem przestrzeni miejskiej Olsztyna. W jego skład wchodzą m.in.:  Ewa Kuryłowicz, Magdalena Binerowska – Wydział Architektury i Urbanistyki UM Olsztyna, Architekt Miejski, Małgorzata Zyskowska – Prezes Oddziału SARP Olsztyna, arch. Robert Konieczny – KWK Promes, Stanisław Łakiński – laureat Konkursu Koło 2016.

Aby wziąć udział w Konkursie należy aplikować do 7 maja na stronie www.konkurs.geberit.pl.

Gorąco zachęcamy do nadsyłania swoich projektów.