Konkurs 2006

23 czerwca 2006 zakończył się VIII konkurs „Projekt Łazienki”. Wyniki ogłoszono na uroczystości w Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu. Do konkursu zgłoszono 135 projektów (119 prac z Polski i 16 z Ukrainy).

Miejsce zakończenia konkursu jest ściśle związane z jego tematem. Uczestnicy mieli za zadanie wykonanie projektu koncepcyjnego toalety publicznej wolnostojącej w Helu obok Fokarium i plaży miejskiej od strony Zatoki Puckiej. W odróżnieniu do poprzednich konkursów na projekt łazienki, które miały charakter studyjny, tegoroczny najlepszy pomysł miał szansę realizacji. Toaleta właśnie w tym miejscu, jest po prostu niezbędna.

Lokalizacja przyszłej toalety wpisana jest również w obszar, znajdujący się nad Zatoką Pucką, i objęty projektem „Błękitnej Wioski”. Miejsce to będzie pełniło rolę ośrodka edukacyjno – badawczego promującego dziedzictwo kulturowe tego regionu, a jednocześnie będzie miejscem rekreacji dla urlopowiczów. Ma być również atrakcją przyciągającą m.in. turystów, żeglarzy i zorganizowane grupy młodzieży szkolnej na Hel nie tylko w okresie letnim, ale przez cały rok.

Uczestnicy konkursu, wykonując koncepcję toalety, mieli do dyspozycji m.in. mapy sytuacyjno – wysokościowe terenu, wytyczne zawarte, w uchwalonym we wrześniu 2005 roku przez Radę Miasta Helu, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz materiał fotograficzny z Helu.

Projekty oceniało jury złożone ze znanych architektów, wśród których byli

  • Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca jury),
  • Konrad Kucza – Kuczyński,
  • Zbigniew Reszka
  • dr hab. Krzysztof Skóra przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego – przyszłego inwestora
  • Marek Kukuryka prezes zarządu Sanitec KOŁO.

W związku z ogłoszeniem konkursu na Ukrainie (www.kolo.ua) przyznano dwa specjalne wyróżnienia (I stopnia – 2000 zł, II stopnia – 1000 zł) dla najlepszych projektów z tego kraju.

Nagrodzone prace można było oglądać w lipcu i sierpniu spacerując bulwarem nadmorskim sąsiadującym z Fokarium.

 

Nagrodzone prace

GRAND PRIX „ŁAZIENKA 2006" - 24 000 ZŁ PRACA NR 85, GODŁO 15 41 65 AUTORZY: WOJCIECH KAPKA I ŁUKASZ MARCINIAK GRUDZIĄDZ

Grand Prix została przyznana za koncepcję łączącą w sobie autentyczne wartości architektury polskiego wybrzeża ze współczesnym kształtowaniem przestrzeni bogato uzbrojonej technologicznie. Prosty motyw drewnianej szopy obecny w lokalnych zabudowaniach stanowi oprawę układu urządzeń sanitarnych zaproponowanych w dobrej aranżacji przestrzennej, która wymaga pewnych korekt w kolejnych fazach (wydzielenie stref, lokalizacja drzwi itp.). Jury zwraca uwagę na konieczność dostosowania izolacyjności proponowanych przegród do wymogów całorocznego funkcjonowania obiektu.

Wyróżnienie równorzędne I stopnia - 7 000 zł praca nr 16, godło 57 69 84 Autorzy: Adam Szeja i Aleksandra Sabramowicz - Chorzów

Sąd konkursowy przyznał równorzędne wyróżnienie I stopnia za oryginalną i odważną formę, wkomponowującą się w otoczenie Półwyspu Helskiego. Na szczególne podkreślenie zasługuje bardzo czysty układ funkcjonalny, oraz trafny dobór zastosowanych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych nawiązującymi swoimi właściwościami do natury.

“Plażowy” charakter wnętrz poprzez zastosowanie decków drewnianych i innych rozwiązań wnętrzarskich i elewacyjnych, są mocnymi atutami projektu. Szczególnie trafnym zabiegiem jest zastosowanie trzech kolorów (bieli, błękitu i pomarańczowego) ze względu na ich ocieplające oddziaływanie, co jest bardzo ważnym argumentem, ze względu na planowane całoroczne użytkowanie obiektu. Lekkość zaproponowanych rozwiązań konstrukcyjnych, jak i transparentność ścian osłonowych są walorami budynku zarówno w dzień, jak i w nocy. Wątpliwość budzi zbyt wąski korytarz środkowy (pas przejściowy).

Wyróżnienie równorzędne I stopnia - 7000 zł praca nr 112, godło 07 07 07 Autorzy: Karol Żurawski i Paweł Filip - Warszawa

Wyróżnienie I stopnia ex aeqo przyznano za deklarowany przez autorów „ukłon wobec bogatej natury miejsca i kultury architektonicznej Kaszub.” Prosta architektura uzyskana jest dzięki interesującej propozycji wypełnienia drewnianej konstrukcji elementami półtransparentnymi ze szkła z wypełnieniem z piasku. Daje to w rezultacie bezpośrednio związany z otoczeniem, a jednocześnie wobec niego autonomiczny, efektowny i przy tym samym skromny.

Przemyślenia wymaga tu sposób wpisania formy w istniejącą topografię terenu, niedostatecznie wyjaśnione w zaprezentowanych rysunkach.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 3000 zł praca nr 17, godło 05 03 80 Autorzy: Krzysztof Kunicki i Paulina Wolnik - Wrocław

Praca bardzo przemyślana, proponowana forma jest możliwa do powielenie w innych punktach Półwyspu Helskiego. Bardzo dobrze rozwiązana funkcja z łatwym dostępem dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Architektura nowoczesna, ale z pełnym szacunkiem dla krajobrazu lokalnego. Otwarcie widokowe na zatokę jest dodatkową atrakcja.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 3000 zł praca nr 40, godło 87 11 10 Autorzy: Katarzyna Żurecka-Balcerek i Weronika Nowak - Warszawa

Praca otrzymuje wyróżnienie II stopnia za twórczą próbę stworzenia z obiektu toalety publicznej atrakcyjnego estetycznie elementu planowanej „Błękitnej Wioski”. Realizacją tego pomysłu jest możliwość aktywnego współtworzenia przez użytkowników, zmiennej fasady obiektu, dzięki zastosowaniu ruchomych ram wypełnionych podwójnymi szybami z kolorowym piaskiem pomiędzy nimi. Rozwiązanie wpisuje się w nurt minimalistycznych poszukiwań nowatorskiej tektoniki fasad, ale zgodnie z duchem miejsca. Do krytycznych uwag należy zaliczyć niewłaściwy ewakuacyjnie kierunek otwierania drzwi oraz niejasność technologii stropu.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 3000 zł praca nr 84, godło 02 02 02 Autorzy: Krzysztof Urbański i Marcin Trzop - Gliwice

Koncepcja umiejętne łączy architektoniczna formę z geologiczną historia tego rejonu Bałtyku. Wybrane tworzywo może zapewnić zmienność barw jego powierzchni w zależności od położenia słońca i pory roku, co może dać nadspodziewanie ciekawe efekty estetyczne. To samo tworzywo zapewnia możliwość symulowania istnienia faunistycznych lub florystycznych inkluzji, co przyda obiektowi funkcji edukacyjnej

Zbędne wydaje się wydzielenie 2 placów „erozji” (aktywnej i pasywnej?). Jest to zabieg niezrozumiały i zrozumiały chyba nie będzie. Należy wybrać inna formę zagospodarowania terenu wokół przyszłej „bursztynowej” toalety lub trafniej opisać zjawisko i inaczej je zwizualizować.

Obiekt otoczony kiedyś naturalną zielenią wydmową (trawami – piaskownica i wydmuchrzyca) zyska na naturalności i ozdobi miejsce posadowienia.

Wyróżnienie specjalne I stopnia dla najlepszej pracy z Ukrainy - 2000 zł Praca nr 129, godło 17 02 19 Autor: Stepczenko K. - Kijów

Sąd konkursowy przyznał wyróżnienie za nawiązanie stylistyczne do tradycyjnej, “rybackiej” architektury tego regionu oraz uchwycenie właściwej skali i prawidłowe rozwiązanie układu funkcjonalnego budynku. Mocnym walorem pracy jest wprowadzenie zadaszeń nad pomostami drewnianymi wokół budynku. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na ekonomiczną i szybką realizację obiektu. Należy zwrócić uwagę na dostosowanie projektu do polskich przepisów budowlanych poprzez likwidację przedsionków wejściowych na rzecz wprowadzenia drzwi między umywalniami, a częścią toalet.

Wyróżnienie specjalne II stopnia dla najlepszej pracy z Ukrainy - 1000 zł Praca nr 135, godło 72 54 80 Autor: Aliksij Ljaszok - Kijów

Praca wykona poprawnie z dobrym rozwiązaniem funkcji toalety publicznej. Forma możliwa do stosowania w różnych miejscach.

Uznanie jury równorzędne nagrody po 500 zł każda.

Praca nr 45, godło 72 73 74
Autorzy: Agnieszka Zbieć i Mateusz Targowski – Siedlce

Praca nr 55, godło 14 51 54
Autorzy: Magdalena Witczyk, Arkadiusz Wiśniewski, Monika Grobel, Anna Wyszatkiewicz – Wrocław

Praca nr 65, godło 28 29 01
Autorzy: Marcin Skrzypczak i Marcin Pawłowski – Czestochowa

Praca nr 66, godło 13 25 30
Autorzy: Danuta Barańska, Mariusz Wysoki, Małgorzata Grzegorzewska – Warszawa

Praca nr 67, godło 30 03 74
Autor: Janusz Kaniewski – Warszawa

Praca nr 111, godło 22 04 79
Autorzy: Jakub Baczyński i Maciej Człapiński – Łowicz

wróć do listy