Konkurs 2007

Uroczystym ogłoszeniem wyników w dniu 22 czerwca 2007r., zakończył się IX Konkurs . Jego tematem był projekt koncepcyjny toalety publicznej w Kazimierzu Dolnym, dlatego właśnie tutaj, w Domu Architekta SARP, laureaci konkursu otrzymali gratulacje i pamiątkowe dyplomy. W konkursie brało udział 110 projektów.

Przed uczestnikami konkursu stało niezwykłe zadanie dopasowania architektury obiektu do historycznej zabudowy miasta. Uczestnicy konkursu wybrali różne drogi, aby osiągnąć ten cel, i bardzo różnie interpretowali ścisłe wytyczne konserwatorskie, które oprócz wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego znalazły się w warunkach konkursu. Wielu twórców zaproponowało nowoczesne i nierzadko bardzo odważne rozwiązania.

Najwyższe uznanie w oczach jury uzyskała praca Piotra Musiałowskiego i Łukasza Przybyłowicza z Warszawy, tegorocznych laureatów Grand Prix „Łazienka  2007”.

Obiekt pokryty ażurowymi ścianami i zadaszeniem, z drewnianych sztachet, został zintegrowany z otaczającym całą działkę płotem. Prześwity między listwami ożywają podczas spacerowania wzdłuż na pozór monotonie wyglądającego ogrodzenia.

Turystów do Kazimierza Dolnego przyciągają zarówno zabytkowe obiekty architektury XVI i XVII wieku, niepowtarzalny średniowieczno – renesansowy układ urbanistyczny oraz walory krajobrazowe przełomu Wisły. Szczególna i wyjątkowa atmosfera miejsca powodują, że miasto na stałe zamieszkałe przez blisko 2500 osób, rocznie odwiedza prawie 1,5mln gości. Właśnie z myślą o poprawie warunków ich pobytu, władze Kazimierza Dolnego, mają w planach budowę toalety publicznej. Wybrana w konkursie najlepsza praca ma szansę realizacji i dyskretnego wpisania się w panoramę miasta od strony Wisły. Projektowana toaleta została zlokalizowana przy nadwiślańskim bulwarze obok przystani pasażerskiej i na zakończeniu głównego ciągu spacerowego ulicy Senatorskiej od strony Rynku. W tym nowocześnie urządzonym obiekcie oprócz sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych, będzie również miejsce do przewijania niemowląt.

Projekty oceniało jury złożone m.in. ze znanych architektów, wśród których byli

  • Ewa Kuryłowicz (przewodnicząca jury),
  • Elżbieta Przesmycka,
  •  Konrad Kucza – Kuczyński,
  • Marek Bielecki
  • Marek Kukuryka Prezes Zarządu Sanitec KOŁO

 

Nagrodzone prace

GRAND PRIX „ŁAZIENKA 2007" - 24 000 ZŁ PRACA NR 32, GODŁO 030620 AUTORZY: PIOTR MUSIAŁOWSKI, ŁUKASZ PRZYBYŁOWICZ - WARSZAWA

Praca pod tytułem „Toaleta Płotem” otrzymuje Grand Prix „Łazienka  2007” za bardzo trafną interpretację, zarówno głównego problemu wyznaczonej lokalizacji (wielkość istniejących elementów przy prominentnej ekspozycji miejsca), jak i rangi funkcjonalnej obiektu (wymagająca dyskrecji, a jednocześnie łatwo dostępna toaleta). Koncepcja płotu w formule charakterystycznej dla Kazimierza Dolnego (drewniane, rytmiczne sztachety) jest z powodzeniem zastosowana do porządkującego całość terenu ogrodzenia, jak i do definiującej elewacje i dach ażurowej przesłony zaproponowanej z tych samych drewnianych elementów.

Rozwiązanie rzutu w pełni uwzględnia dwukierunkowość ruchu na nadwiślańskim bulwarze, umożliwia prywatność w użytkowaniu i dobrą dostępność przestrzeni wielofunkcyjnej. Proponowane prześwity dają efektowne widoki.

Dyscyplina w zastosowanych materiałach – beton architektoniczny, który przy wysokiej jakości wykonawstwa może z powodzeniem wyeliminować inne kosztowne materiały wykończeniowe, oraz drewno i szkło. Prostota i elegancja bryły pozwalają na podkreślenie materiałowego i formalnego bogactwa architektury i przyrody Kazimierza Dolnego, dla którego obiekt stanowi spokojne i kulturalne uzupełnienie.

Wyróżnienie I stopnia - 10 000 zł Praca nr 83, godło 171249 Autorzy: Piotr Piądłowski, Krzysztof Szymański, Michał Gryń - Warszawa

Praca wysoko wyróżniona za koncepcję dyskretnego, podporządkowanego panoramie miasteczka, wpisania się w krajobraz gubiąc kubatury toalet przez formowanie ziemią nowej geometrii terenu. Zastosowane charakterystyczne dla Kazimierza Dolnego materiały: wapień i drewno zostały wzbogacone tektoniką ażurowych parawanów – płotów oraz zieleni pnączy zarówno na płaszczyznach ścian jak i elementach dachów.

Mankamentem rozwiązania, skutkującym w ocenie jury lokatą, jest likwidacja istniejących charakterystycznych kubatur przepompowni na rzecz ukrycia ich w proponowanej skarpie, co zmuszałoby do zasadniczego przebudowania tej przepompowni.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 4 000 zł Praca nr 5, godło 780502 Autor: Piotr Krynicki - Gorlice

Praca umiejętnie rozwiązuje idee zaprojektowania budynku niestanowiącego konkurencji dla panoramy Kazimierza Dolnego czytanej od strony pasażu nadwiślańskiego. Autor pracy uzyskał zamierzony efekt poprzez wkomponowanie znacznej części budynku w zielona skarpę. Zaletą projektu jest powściągliwa, zarówno w wyrazie, jak też minimalizmie rodzajów zastosowanych materiałów, wyeksponowana część architektury budynku.

Projekt kreśli sposób modernizacji budynku przepompowni w harmonii przestrzennej z budynkiem toalety. Mankamentem projektu jest brak konsekwencji w geometrii podziałów funkcjonalnych toalety w stosunku do formy budynku. Zwraca uwagę niedostateczne oświetlenie wnętrza światłem naturalnym.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 4 000 zł Praca nr 41, godło 321123 Autorzy: Łukasz Homan, Anna Chanas - Tychy

W projekcie doceniono próbę znalezienia współczesnej odpowiedzi, na część wytycznych konserwatorskich obowiązujących w konkursie, polegającej na innym zastosowaniu tradycyjnych materiałów, przy charakterystycznej dla współczesności prostocie form, ale dającej w rezultacie skromność odpowiednią dla funkcji obiektu.

Poprawność decyzji ogólnych i dobra kompozycja z istniejącymi na działce obiektami nie idzie w parze z racjonalnością szczegółów technicznych rozwiązania. Wątpliwości budzi umieszczenie przegród szklanych w kamiennej ścianie, jak też bardzo formalne przestrzennie, a technicznie niewłaściwe rozwiązanie świetlików dachowych. Zastosowany do konstrukcji ścian mur z siatką metalową – cytat ikonicznych światowych rozwiązań – jest w projekcie potraktowany dość ornamentalnie, a drewniana konstrukcja widoczna we wnętrzu nie pozostaje z nim w przemyślanej relacji, co obniża wartość pracy bardzo efektownie i wrażliwie zaprezentowanej.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 4 000 zł Praca nr 71, godło 090280 Autorzy: Bogusław Kowalski, Piotr Pyrtek - Kraków

Zastosowanie błyszczącej, odblaskowej elewacji może budzić wątpliwości, co do zgodności z wymaganiami konserwatora zabytków, tym niemniej jury doceniło oryginalność projektu oraz możliwość zastosowania rozwiązania, także jako systemowego, w innych punktach tras spacerowych wzdłuż Wisły. Odbijające się w elewacji otoczenie wtapia budynek w krajobraz, a przy wyjątkowo dobrym oświetleniu może powodować bardzo ciekawe efekty.

Jury doceniło także dopracowany pakiet proekologicznych rozwiązań technicznych. Proponowany kierunek myślenia o oszczędności wody jest bliski misji Sanitec . Koncepcja została przedstawiona w bardzo atrakcyjnej formie graficznej.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 2 000 zł Praca nr 8, godło 318324 Autorzy: Magdalena Marzec, Agata Plackowska - Olkusz

Praca wyróżniona za konsekwentną, jednorodną architekturę z wykorzystaniem charakterystycznego dla miasteczka gontu, zarówno w standardowym pokryciu jednospadowego dachu jak i ścian. Pozytywem pracy jest klarowny w układzie i oszczędny powierzchniowo układ funkcjonalny.

Słabością rozwiązania jest zbyt duża skala pełnej ściany (ok. 5,5 m wysokości) w goncie, od strony rzeki Grodarz i brak relacji do kubatury przepompowni.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 2 000 zł Praca nr 103, godło 291223 Autorzy: Krzysztof Bolek, Rafał Stachowicz, Aleksandra Strzębicka, Maciej Józefiak - Gliwice

W projekcie, na podkreślenie zasługuje konsekwentne potraktowanie bryły obiektu, jako elementu zamykającego kompozycję działki i jednocześnie swoistą podstawę budującej się, w wielu widokach z bulwaru nadwiślańskiego, panoramy Kazimierza Dolnego.

Spójność i lapidarność proponowanej formy, zgrabne połączenie z podłożem poprzez obudowaną pochylnię, niestety nie idzie w parze z decyzjami dotyczącymi podziałów wnętrza. Ich przypadkowość i nieprzemyślane parametry wydzielonych pomieszczeń nie stanowią zalet pracy zdecydowanie lepszej w prezentacji, zwłaszcza, jeżeli chodzi o nastrój projektowanych wnętrz, niż w rozwiązaniach technicznych.

wróć do listy