Konkurs 2010

Tematem XII konkursu był projekt koncepcyjny zespołu toalet publicznych nad Wisłą w Warszawie. Konkursowa toaleta zlokalizowana była na prawym brzegu rzeki w pobliżu Mostu Poniatowskiego nieopodal Stadionu Narodowego.

Najlepszą zgłoszoną koncepcją okazała się praca trzech studentek Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska i Aleksandra Krzywańska zaproponowały innowacyjne rozwiązanie architektoniczne, uwzględniające wygodę użytkowników oraz naturalny krajobraz Wisły. Wręczenie nagrody głównej i wyróżnień odbyło się 15 czerwca w Pałacu Ślubów na Placu Zamkowym w Warszawie.

Partnerem Konkursu  2010 było Miasta Stołecznego Warszawa. Do konkursu zgłoszono aż 222 projekty koncepcyjne zagospodarowania praskiego brzegu rzeki, tzw. terenu zalewowego. Biorąc pod uwagę zmieniający się poziom wód w Wiśle oraz powódź w 2010 r., projektanci zaproponowali wiele funkcjonalnych i przemyślanych rozwiązań. Znalazły się wśród nich m.in. projekty sanitariatu na pontonach, podnoszone na linach lub umieszczone na słupach.

Prace oceniało jury w składzie:

  • Ewa Kuryłowicz
  • architekt Maciej Miłobędzki,
  • Andrzej Jakubiak Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy,
  • Marek Piwowarski Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. zagospodarowania nabrzeży Wisły,
  • architekt Jan Godlewski z Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m. st. Warszawy
  • Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Sanitec KOŁO.

 

Nagrodzone prace

Grand Prix „Łazienka 2010" - 20000 zł praca nr 44, godło 12 26 11 Autorzy: Katarzyna Szpicmacher, Maja Matuszewska, Aleksandra Krzywańska - Warszawa

Nagroda Grand Prix została przyznana za bardzo trafną interpretację głównego problemu tegorocznej edycji konkursu – wpisania obiektu toalety publicznej w naturalny krajobraz Wisły Warszawskiej. Majowa powódź wyostrzyła znaczenie określenia „rewitalizacja” nabrzeża, wskazując wagę sposobu rozwiązania projektowego na zmienność stanu wód w cyklach rocznych i wieloletnich.

Projekt bezpiecznie zlokalizowany, pozwala na podkreślenie spacerowego charakteru nadrzecznych lasów, nastawionego na turystów pieszych i rowerowych, jak też potencjalnych plażowiczów.

Łatwo dostępny z rejonu chodników miejskich wnika w topografię terenu i struktury lasu w mało inwazyjny sposób, bez konieczności eliminacji drzew i zakłócenie naturalnego obrazu lasu łęgowego.

Forma budynku organizuje jednocześnie choreografię ruchu jego użytkowników – tak sprawnych jak i niepełnosprawnych. Zwraca uwagę dogodna dystrybucja zadanych funkcji zapewniająca dyskrecję. Propozycje materiałowe zastosowane we wnętrzach stanowią jednocześnie o ich detalu – pomysłowe perforacje są źródłem oświetlenia naturalnego, jak też mogą stanowić wyróżnik obiektu w nocy. Wtedy skala otworów pozostanie w relacji do elementów tworzących struktury otaczającej zieleni. Realizacja tak pomyślanego obiektu pozwoliłaby na uzupełnienie wyposażenia stolicy o współczesne rozwiązania dostosowane jednocześnie do unikalności warszawskiego krajobrazu i brzegów rzeki, na których koegzystują i ludzie i ptaki.

Wyróżnienie I stopnia - 9000 zł Praca nr 216, godło 82 76 31 Autorzy: Bartosz Wróbel, Urszula Świtaj - Poznań

Nagrodzona praca stanowi zamkniętą i skończoną formę doskonale wpisującą się w miejsce pomiędzy Stadionem Narodowym, nawiązującym do kształtu koszyka, a Wisłę. Zastosowanie pustki powietrznej gwarantuje utrzymywanie na powierzchni w okresach podwyższonych stanów wody w Wiśle. Przyjęte rozwiązania zapewniają wypełnianie wszystkich funkcji wymaganych dla tego typu obiektów. Na szczególną uwagę zasługuje podkreślenie klimatu lasu łęgowego oraz nastroju, po zapadnięciu zmroku, w nawiązaniu do oświetlonego przeciwległego brzegu Wisły.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 4000 zł Praca nr 56, godło 87 88 00 Autorzy: Marta Fomienko, Jakub Dakowicz - Gdańsk

Za konsekwentnie dobrze rozplanowany układ funkcjonalny zespołu sanitarnego wydzielający część zewnętrzną (natryski) od części wewnętrznej zespołu toalet, przy jednoczesnym zachowaniu zwartej bryły obiektu. Na uwagę zasługuje harmonijne połączenie architektury wnętrza zespołu sanitarnego z ustrojem architektonicznym bryły pawilonu – utrzymanym w nastroju plażowym. Projekt w sposób przekonujący rozwiązuje problemy wynikające ze zmieniającego się poziomu wód w Wiśle.

Wyróżnienie równorzędne II stopnia - 4000 zł Praca nr 118, godło 01 09 01 Autorzy: Michał Czerwiński, Izabela Nowak, Marcin Perka - Kutno

Projekt niezwykle nastrojowy i wrażliwy – z dużą umiejętnością osadzony w naturalnym krajobrazie zalewowym terenów łęgowych nad Wisłą.

Wnętrza zaprojektowane z wielką kulturą stanowią naturalne rozwinięcie przyjętej myśli architektonicznej – tworzenia specyficznego niepowtarzalnego nastroju. Udany dobór materiałów, naturalnie starzejącego się drzewa, ciemnych powłok malarskich skontrastowanych z białą ceramiką sanitarną.

Mankamentem pracy jest dość zawiły sposób skomunikowania za pomocą rampy dla niepełnosprawnych, dolnego, plażowego poziomu z pomostem, na którym umieszczono toalety.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 2000 zł Praca nr 16, godło 86 84 87 Autorzy: Henryk Struski, Anna Dzierżon, Marek Struski - Katowice

Ciekawy koncept pawilonu – mostu, którego dolna część służy sezonowej obsłudze plaży (prysznice, przebieralnie). Górna zaś – usytuowana na poziomie ulicy – to używane przez cały rok toalety.

Zaletą pracy są również powściągliwie i elegancko rozwiązane wnętrza oraz dobór materiałów wykończeniowych. Pewnym mankamentem architektonicznym, zdaniem sądu są diagonalnie ustawione schody zewnętrzne i portal wejściowy.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 2000 zł Praca nr 36, godło 16 25 05 Autorzy: Maciej Bednarski, Jakub Skowron - Kraków

Za neutralną – adekwatną do funkcji obiektu zwartą bryłę budynku sanitariatu, który dzięki lokalizacji i rozwiązaniom funkcjonalnym na dwóch poziomach stanowi dobrą artykulację między ulicą Wybrzeże Helskie (z sąsiadującym Stadionem Narodowym) a terenami wiślanymi. W szczególności na uwagę zasługuje czytelne i proste wydzielenie części zewnętrznej zespołu sanitarnego i powiązanie go na dolnym poziomie z terenami plaż a także rozwiązanie komunikacji pieszej i dostępności dla niepełnosprawnych w tym rejonie poprzez obiekt. Zwracają uwagę także utrzymanie w rygorze formy zewnętrznej ascetyczne wnętrza obiektu. Pewnym mankamentem projektu jest zastosowanie ślepych ścian obiektu od strony Wisły.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 2000 zł Praca nr 128, godło 69 23 36 Autorzy: Krzysztof Czech, Grzegorz Ostrowski - Gliwice

Budynek został zaprojektowany w taki sposób, aby stanowić swoisty portal wejściowy na teren plaży/nadbrzeża, a zarazem ułatwić dostęp do obiektu dla spacerowiczów (usytuowanie wzdłuż traktu pieszego). Linearne usytuowanie wzdłuż Wisły tworzy wrażenie spójności i harmonii z głównymi aktem krajobrazu czyli rzeką. Dominującym materiałem jest drewno, lekka konstrukcja budynku jest uzupełniona wełną mineralną i obita deskami, całość nie stanowi nadmiernej konkurencji dla otaczającego krajobrazu i dobrze komponuje się z pobliskim drzewostanem łęgowym. Obiekt składa się z 3 segmentów, z których każdy zaopatrzony jest w samodzielny pływak pod płytą żelbetowa na wypadek powodzi. Pewną słabość koncepcji stanowią wnętrza toalet, zarówno ze względu na zastosowane materiały wykończeniowe, jak i dość ciasne przestrzenie wokół urządzeń sanitarnych, ograniczając funkcje użytkowania. Autor nie proponuje również żadnych rozwiązań proekologicznych np. wykorzystanie wody deszczowej czy energii słonecznej.

Wyróżnienie Internautów - 2000 zł Praca nr 139 , godło 33 71 85 Autorzy: Michał Antos, Mateusz Góra Wrocław

wróć do listy