Konkurs 2012

Zadanie konkursowe

Wykonanie projektu koncepcyjnego toalety publicznej przy Rondzie Mogilskim – ważnym punkcie przesiadkowym komunikacji miejskiej.

Założenia ogólne

Projekt koncepcyjny obiektu, wpisujący się w architekturę miejsca. Jego forma powinna harmonijnie komponować się z otoczeniem uwzględniając charakter i styl architektoniczny sąsiadującej zabudowy. Toaleta jest przystosowana również dla osób niepełnosprawnych oraz rodzin z małymi dziećmi. Obok toalety znalazło się pomieszczenie przeznaczone na usługi komplementarne, takie jak np. punkt informacji turystycznej połączony z salonikiem prasowym czy kioskiem.

Prace konkursowe oceniło jury w składzie:

  • dr arch. Krzysztof Ingarden – Ingarden & Ewý – Architekci
  • Magdalena Kozub – Wydział Architektury i Urbanistyki UM Krakowa
  • Anna Krzyżanowska – Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Terenów, Architekt Krajobrazu i Zieleni Miasta Krakowa, ZIKiT Kraków
  • prof. Ewa Kuryłowicz – Wydz. Arch. PW, APA Kuryłowicz & Associates
  • dr arch. Romuald Loegler – Atelier Loegler
  • Jacek Maria Stokłosa – Główny Plastyk Miasta Krakowa
  • Jerzy Zbiegień – Miejski Konserwator Zabytków w Krakowie
  • Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Sanitec KOŁO

Partnerem Konkursu  2012 było Miasto Kraków.

 

Nagrodzone prace

Grand Prix (20 000 zł) Jakub Pszeniczny, Katarzyna Pszeniczna, Urszula Gacek (Rzeszów)

Autorzy zwycięskiego projektu zaproponowali pokryty aluminiowymi płytami elewacyjnymi obiekt, którego forma i kształt zapewnia również przestrzeń dla oczekujących na przystanku tramwajowym. Pozwala to m.in. na uporządkowanie tego fragmentu węzła komunikacyjnego i eliminację wiaty.

Według jury architektura budynku jest elegancka, utrzymana w dobrych proporcjach, wyrastając niejako z chodnika, pozostaje w dialogu z otoczeniem. W projekcie zastosowano ekologiczne rozwiązanie wykorzystujące zasoby przyrody (woda szara”) oraz energooszczędne oświetlenie LED. Zaprojektowany z taką starannością obiekt ma szansę na realizację w tym miejscu.

Wyróżnienie I stopnia (8 000 zł) Bartosz Malinowski, Iwona Egner (Łódź)

Wyróżnienie I stopnia przyznano ze dosłowność zastosowania charakterystycznych materiałów wskazujących kierunki: Stare Miasto – cegła, Nowa huta – stal. Znaków definiujących historyczny i współczesny Kraków. Nagrodzona została również oszczędna, dyskretna, minimalistyczna stylistyka architektury wynikająca z funkcji obiektu oraz czytelne rozplanowanie wnętrz.

Wyróżnienie II stopnia (4 000 zł) Paweł Józefowski, Elżbieta Pietraszko, Mariusz Pawlus, Tomasz Janus (Kraków)

Zlokalizowana na tle zielonej skarpy toaleta przyjmuje, jako wiodące dla architektonicznej konwencji, zielone ściany, Wtapiają się one w tło, dyskretnie sygnalizując funkcjonalność obiektu napisem. Architektoniczny obraz budynku ujawnia się przeszkoloną ścianą prasowego saloniku, której kontynuacją jest również przeszkolony gzyms, zacierający dominującą skalę obiektu. Powściągliwy język architektonicznej wypowiedzi, w której zielone ściany stanowią jego cechę charakterystyczną, jest oryginalną próbą wpisania architektury tego obiektu również poprzez zmienne barwy zieleni w zmieniających się porach roku.

Brak zdefiniowanego „technicznego” sposobu zazielenienia ścian jest słabością pracy, podobnie jak detal funkcjonalny. W zespole pomieszczeń przedsionków, słabością pracy jest również brak ustosunkowania się do sąsiedztwa przystanku tramwajowego.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia (2 000 zł) Dominik Chojnacki, Krzysztof Barysz (Zielonki)

Obiekt wtapia się strukturalnie w zbocze skarpy. Korzystnie inspiruje się materiałem reliktów zachowanych pozostałości murów fortu. Jest jednocześnie formą przestrzenną i lekką w wyrazie dzięki dużym przeszkleniom strefy wejścia i odsłoniętej poczekalni z kioskiem (…)

Zaproponowano rozwiązanie ekologiczne: panele słoneczne na dachu (niewidoczne od strony przystanku) oraz zbiornik dla odzysku deszczówki.

Słabą stroną jest brak odniesienia do strefy przystanku komunikacji publicznej.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia (2 000 zł) Piotr Gnacek, Damian Langer (Zabrze)

Wyróżnienie przyznano za interesujące i śmiałe rozwiązanie skarpy, wkomponowanie w nią toalety oraz punktu usługowego. Umiejętne uporządkowanie przestrzeni publicznej i włączenie do przestawionej formy funkcji wiaty przystankowej.

Wprowadzenie krakowskiego motywu panoramy miasta do wnętrza nie jest właściwą propozycją.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia (2 000 zł) Paulina Boruch, Agnieszka Konopka (Tarnów)

Praca wyróżniona za umiejętne uzupełnienie funkcji toalety o przestrzeń przystanku i o mebel miejski w formie ławki, która zintegrowana jest z daszkiem nad całością obiektu, co w zestawieniu z lekką przeszkoloną bryłą toalety i kiosku tworzy czytelny znak.

Mankamentem pracy są drobne usterki funkcjonalne i brak ograniczeń widoczności niektórych fragmentów wnętrza.

wróć do listy