Konkurs 2017

Tematem XIX konkursu był projekt koncepcyjny budynku z funkcją toalety w Starym Korycie Warty w Poznaniu. W tym roku organizatorzy konkursu otrzymali blisko 300 zgłoszeń. Zwyciężył projekt autorstwa Ewy Grządki i Anny Grządki z Warszawy.

Lokalizacja konkursowa znajduje się w północnej części Starego Koryta Warty obok otoczonego zielenią, boiska sportowego przy ul. Estkowskiego w Poznaniu. W południowej części Koryta od niedawna funkcjonuje park miejski, natomiast północna część obszaru pokryta jest częściowo utwardzoną nawierzchnią wykonaną na potrzeby parkingów buforowych.

Uczestnicy konkursu  mieli za zadanie stworzyć budynek z funkcją toalety na stałe nie posadowiony do gruntu, zaplanować przestrzeń wytyczającą zmiany w najbliższym otoczeniu oraz zaprojektować funkcje dodatkowe atrakcyjne dla mieszkańców – oświetlenie terenu boiska i punkt wypożyczenia sprzętu sportowego lub zaproponować własne.

Partnerem Konkursu 2017 był Urząd Miasta Poznań. Miasto już na starcie konkursu wyraziło zainteresowanie budową toalety wg. projektu konkursowego, któremu została przyznana nagroda główna.

Prace konkursowe oceniło jury w składzie:

  • Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates,
  • Robert Konieczny – architekt, szef biura KWK Promes oraz  niezależny ekspert Fundacji Miesa van der Rohe,
  • Piotr Libicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki Miasta Poznania,
  • Joanna Bielawska-Pałczyńska – Miejski Konserwator Zabytków,
  • Maciej Dźwig – Dyrektor Usług Komunalnych Miasta Poznania,
  • Anna Rybarczyk – Robak – Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania,
  • Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit KOŁO Sp. z o.o.

Oprócz nagrody głównej jury przyznało pięć wyróżnień w wysokości od 2 do 8 tysięcy złotych. Swojego wyboru dokonali także internauci w głosowaniu internetowym, które odbyło się na stronie konkurs.geberit.pl

 

Nagrodzone prace

Grand Prix „Łazienka 2017” – 20 000 PLN Praca nr 13, godło 2893 Autorzy: Ewa Grządka, Anna Grządka, Warszawa

Koncepcja zakład skromną obecność pawilonu z podzieloną na duże części kubaturą. Ściany, wyposażone w elewacje kinetyczną, stwarzają ruchome tło, dyskretnie odwołujące się do efektów, jakie daje zieleń. Zadaszony pasaż oferuję pożądane połączenie widokowe w obrębie miasta. Dodatkowy program funkcjonalny – wypożyczalnia sprzętu sportowego wraz z toaletami, będą stanowić pożądane uzupełnienie rekreacyjnego potencjału rozwijającego się terenu, na którym na początek zaproponowano przylegające do pawilonu boisko sportowe. Projekt, dzięki powściągliwości zastosowanych środków architektonicznych, stwarza możliwość dobrego rozpoczęcia rewitalizacji terenu Starego Koryta Warty.

Wyróżnienie I stopnia – 8000 PLN Praca nr 18, godło 7712 Autorzy: Marcin Kropidło, Pszczyna

Za harmonijną, płynną formę, tworzącą wyraźny akcent w przestrzeni. Właściwe jest rozwinięcie obiektu o dodatkowe funkcje trybuny, jednak przez  usytuowanie jej tyłem do katedry, może utrudniać przyszłe zagospodarowanie tej części Starego Koryta Rzeki, w całościowe, urbanistyczne założenie, łączące różne części miasta.

Wyróżnienie II stopnia – 4000 PLN Praca nr 10, godło 3748 Autorzy: Łukasz Mizia, Jeleśnia

Wyróżnienie drugiego stopnia, za odniesienie się do ważnego kontekstu urbanistycznego i historycznego miejsca. Otwarcie obiektu na różne kierunki i widoki, pozwala na powolne kształtowanie, nie do końca dzisiaj zdefiniowanej przestrzeni.  Daje możliwość zaaranżowania jej w przyszłości na śródmiejski park, który pomoże pełnić role połączenia Starego Rynku z Ostrowem Tumskim. Praca nie spełnia wszystkich założeń Konkursu, ze względu na stałe związanie z gruntem, poprzez masywne betonowe ściany.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 PLN Praca nr 6, godło 5426 Autorzy: Michał Bala, Aneta Zembura ,Częstochowa

Praca wyróżniona ze względu na duże walory estetyczne, umiejętne wpisanie w zakładaną przestrzeń rekreacyjno-sportową, wartość i funkcjonalność zastosowanej konstrukcji drewnianej. Bardzo pomysłowe i ciekawe połączenie założonych w konkursie funkcji.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 PLN Praca nr 9, godło 4452 Autor: Agata Surowiec, Aleksander Podvornyi

Wyróżnienie III stopnia dla pracy nr 9 za połączenie prostej formy oraz funkcji toalety oraz wypożyczalni sprzętu sportowego, które wpisuje się w nowe, planowane zagospodarowanie Starego Koryta Warty. Niestety budynek został zlokalizowany na głównej osi widokowej Stary Rynek-Ostrów Tumski, ignorując tym samym kontekst historyczno-przestrzenny.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia – 2000 PLN Praca nr 19, godło 7921 Autor: Klaudia Piekacz, Dobrochna Lata, Agata Czechowska

Praca nr 19 to próba zwrócenia uwagi na fragment miasta będący kiedyś częścią tętniącej życiem dzielnicy Chwaliszewo. Neutralny i stonowany w swej warstwie architektonicznej projekt, bardzo zręcznie wpisuje się w kontekst miejsc. Dzięki zastosowaniu ażurowych konstrukcji i siatek, toaleta nie tylko sprawia wrażenie lekkości i nie narzuca się otoczeniu, ale także stanowi naturalną barierę dla piłek, wypadających z sąsiedniego boiska sportowego. Autorzy wykazali  się kreatywnością, uwzględniając w wielofunkcyjnym obiekcie kino samochodowe, co jednak budzi obawy o zbyt dużą ingerencję aut w zielone otoczenie obiektu. Autorzy uwzględnili także w projekcie rozwiązania energooszczędne, zmniejszające koszty eksploatacji.

Wyróżnienie Internautów – 2000 PLN Autor: Aleksandra Galińska, Magdalena Jawień, Magdalena Szczerbiak, Anna Rębiś, Paweł Szewczyk

wróć do listy