Konkurs 2019

Ogłoszenie wyników XXI Konkursu „Projekt Łazienki 2019”

Temat konkursu: projekt koncepcyjny urządzenia ogrodu zabaw nad J. Długim w Olsztynie wraz z budynkiem toalety publicznej, do obsługi użytkowników terenów rekreacyjno – sportowych.

Na konkurs zostało zgłoszonych 361 projektów, z czego prawidłowo opublikowano 170 prac, które uczestnicy samodzielnie wstawili na portal www.konkurs.geberit.pl , zgodnie z regulaminem .

Jury konkursu ustaliło, że podczas oceny będą brane pod uwagę kryteria zawarte w punkcie 9 . Regulaminu tj: walory architektoniczne, umiejętność wpisania w kontekst otoczenia, funkcjonalność i nowatorstwo projektu,  proekologiczne, energooszczędne rozwiązania,  uwzględnienie wymagań ergonomicznych i ergonometrycznych,  zastosowanie materiałów i technologii, najwyższej jakości, racjonalnych ekonomiczne  przy jednoczesnym zachowaniu zgodności opracowania z Regulaminem.

W oparciu o pkt 6.1 Sąd Konkursowy zdecydował nie przyznawać nagrody specjalnej za projektowanie uniwersalne a wartość nagrody w kwocie 3000 PLN ( trzy tysiące złotych) podzielić równo na trzy i dodać do wartości trzech wyróżnień III stopnia, każdej w kwocie 1000 PLN, z uwagi na wartość tych prac.

Obecni członkowie Jury:

  • prof. arch. Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates
  • mgr inż. arch. Magdalena Binerowska – Wydział Architektury i Urbanistyki UM Olsztyna, Architekt Miejski
  • mgr inż. arch. Małgorzata Zyskowska – Prezes Oddziału SARP Olsztyn
  • dr inż. arch. Wiesława Gadomska – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM Olsztyn
  • mgr inż. Renata Domżalska – Wydział Urbanistyki i Architektury, Koordynator ds. Estetyki Miasta
  • arch. Robert Konieczny – Architekt, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • inż. arch. Stanisław Łakiński – laureat Konkursu  2016
  • Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit KOŁO Sp. z o.o.

 

Nagrodzone prace

Grand Prix „Łazienka 2019” - 20 000 PLN Praca nr 5, godło 1107 Autorzy: Kinga Grzybowska, Michał Hondo, Klaudia Gołaszewska, Marek Grodzicki

Nagrodę Grand Prix za „Projekt łazienki 2019” w wysokości 20 000 PLN przyznano pracy nr 1107 za prostą i estetyczną formę z owalną platformą widokową. Zdecydowanym atutem tej pracy jest optymalne zaprojektowanie obszarów rekreacyjnych z minimalną ingerencją w obecnym terenie oraz odpowiedź na potrzeby mieszkańców. Obiekt toalety publicznej połączono funkcjonalnie ze strefą ogrodu zabaw dla dzieci, tworząc w ten sposób główny element atrakcyjnej przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy ulicy Leśnej. W pozostałej przestrzeni terenu zaprojektowano strefy tematyczne dostosowane do różnych potrzeb mieszkańców. Zastosowano materiały naturalne, takie drewno, liny żeglarskie oraz zwrócono uwagę na założenia ekologiczne np.: zbiornik na wodę deszczową, wodę szarą, energooszczędność i właściwości termiczne.

Wyróżnienie I stopnia - 8000 PLN Praca nr 9, godło 1319 Autor: Paweł Bussold

I wyróżnienie w Konkursie, „Projekt łazienki 2019”, organizowanym przez firmę Geberit, w wysokości 8000 PLN otrzymuje praca nr 1319 zatytułowana „Pomost”.

Temat zadania konkursowego – projekt koncepcji ogrodu zabaw nad jeziorem Długim w Olsztynie z budynkiem toalety publicznej, został ujęty w syntetycznej koncepcji „pętelki”. Łączy ona istniejącą ścieżkę krajobrazową na terenie wskazanej działki z pomostem nad jeziorem, proponując naturalne wydzielenie obszaru ogrodu zabaw w obrębie geometrii zaproponowanej trasy. Trasy te można przebyć w poziomie terenu oraz na wznoszącym / opadającym poziomie +1, po dachu zamykającym kubaturę mieszczącą toalety, flankujące wraz z amfiteatralnymi schodami terenu ogrodu zabaw.

Zastosowano proste formy, definiujące ogród i jego zaplecze, nienaruszające walorów istniejącej zieleni i podkreślające obecność jeziora, przy dużym uznaniu dla jego piękna. Wymagane są jeszcze architektoniczne dopowiedzi (balustrady, wnętrza toalet).

Wyróżnienie II stopnia - 4000 PLN oraz Nagroda specjalna - Eko myślenie - 3000 PLN Praca nr 4, godło 1073 Autorzy: Małgorzata Wyszyńska, Marta Szczepańska

Koncepcja pracy zasadza się na idei pawilonu, tworzącego bramę wejściową do parku od strony ul. Leśnej. Już samo usytuowanie pawilonu minimalizuje ingerencje w zadrzewiony teren na pozostałej części działki, którą autorzy w całości przeznaczyli na różnego rodzaju urządzenia, służące aktywnemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu, jak plac zabaw dla dzieci czy plac doznań sensorycznych. Budynek pawilonu zaprojektowany został w formie konstrukcji drewnianej ramowej, posadowionej na żelbetonowej ławie. Taka konstrukcja zapewnia budynkowi wysoką sztywność i stabilność oraz wprowadza atrakcyjną estetykę rezonującą w całej bryle pawilonu. Umożliwia także stosowanie łatwej replikacji.

Bardzo istotnym walorem pracy jest przemyślane i kompleksowe podeście do ekologicznych aspektów projektu. Wykorzystanie materiałów z recyklingu, wody deszczowej do spłukiwania toalet, kolektorów słonecznych oraz materiałów przyjaznych środowisku to zasadnicze atuty pracy w tej sferze. autorzy pomyśleli także o czworonożnych użytkownikach pawilonu, projektując dystrybutory woreczków na psie odchody.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 3000 PLN Praca nr 7, godło 1150 Autor: Janusz Patalas-Poślednicki

Projekt zasługuje na wyróżnienie za umiejętne uszanowanie istniejącego krajobrazu i zintegrowanie bryły z parkowym otoczeniem. W projekcie zastosowano naturalnie prowadzone swobodne ciągi spacerowe. Jury doceniło brak trwałej ingerencji w teren ogrodu.

Kubistyczna forma toalety posiada ciekawy akcent wejściowy w formie charakterystycznego wcięcia, stanowiącego zaproszenia do wejścia. Zastosowane horyzontalne podziały w elewacji, nadają bryle lekkości, warto jednak zastanowić się nad doświetleniem pomieszczeń. Na ołtarzu syntetyczności formy złożono zagadnienie funkcjonalności w strefie wejścia – jest ciasno.

Elementy małej architektury zaproponowane w strefach tematycznych m. in.: wystawienniczej, informacyjnej, piknikowej czy sportowej są spójne z charakterem głównego obiektu.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 3000 PLN Praca nr 8, godło 1156 Autorzy: Konstanty Mikołajczak, Anna Bukowy

Praca nr 8 otrzymuje wyróżnienie III stopnia. Budynek wraz z małą architekturą wpisuje się w kontekst otoczenia i jest integralną częścią krajobrazu. Bryła nawiązuję dialog z istniejąca zielenią a materiały z których jest zbudowana zapewniają trwałość i podnoszą estetykę otoczenia. W koncepcji mały nacisk położono na projektowanie uniwersalne oraz projektowanie w duchu zrównoważonego rozwoju. Ogród zabaw wykorzystuje naturalne elementy, jednak brakuje przestrzeni dedykowanych poszczególnym grupom wiekowym oraz rozwiązań sensorycznych.

Wyróżnienie równorzędne III stopnia - 3000 PLN Praca nr 19, godło 1407 Autorzy: Michał Poziemski, Magdalena Mularzuk, Milena Jeronim, Katarzyna Fuszara

Projekt nr 19 został doceniony za formę reagująca na zastany kontekst. Jego mocna stroną jest lokalizacja, uwzględniająca istniejące osie widokowe, wzdłuż głównego ciągu pieszo- rowerowego.

W ten sposób budynek staje się atrakcyjnym punktem widokowym, otwierającym się na drugi brzeg Jeziora Długiego. Nadane funkcje uzupełniają się wzajemnie z formą, przyciągając ludzi do odwiedzenia parku. Kino letnie spowoduje, że park będzie tętnił życiem również po zmroku. Minusem jest brak dostępności kina na piętrze dla osób z niepełnosprawnością, a także brak konsekwentnego pomysłu na cały park.

Konkurs „Debiut Roku” - staż w pracowni Kuryłowicz & Associates Praca nr 17, godło 1402 Autor: Anna Świętkowska

Nagrodę w postaci stażu przyznano pracy nr 1402 za zaprojektowanie naturalnego ogrodu zabaw o niepowtarzalnym charakterze, którego elementy oparte są na motywie przewodnim – drzewie. Układ ścieżek edukacyjnych dostępnych z głównego, istniejącego ciągu pieszego i rowerowego jest co prawda obcy w układzie topograficznym terenu jednak nie tworzy konkurencyjnego ciągu zapraszając w głąb terenów zielonych w celach poznawczych tylko zainteresowanych mieszkańców.

Wyróżnienie Internautów - 2000 PLN Godło 1142 Autorzy: Adrianna Żukowska, Urszula Dachnij, Tomasz Parchański

Liczbą prawie 2000 głosów oddanych przez FB wyróżnienie internautów, w kwocie 2000 PLN otrzymuje projekt o godle 1142, autorstwa: Adrianny Żukowskiej, Urszuli Dachnij oraz Tomasza Parchańskiego.

wróć do listy