Agnieszka Grzegorczyk

Studiowała konserwatorstwo i muzealnictwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Urbanistykę na Politechnice Warszawskiej. Członek komisji urbanistycznych i architektonicznych w Zakopanem i Kościelisku. Autorka i współautorka licznych opracowań dotyczących ochrony środowiska. Od 2007 roku pracuje na stanowisku kierownika Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w urzędzie Gminy Kościelisko.

Pomysłodawczyni i prowadząca realizację projektów unijnych w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w Gminie Kościelisko. W ramach największego z nich „Szlakiem obiektów sakralnych pogranicza polsko słowackiego, Gmina Kościelisko i Miasto Twardoszyn” przeprowadzono konserwację 23 kapliczek i figur przydrożnych oraz wydano książkę pokazującą bogactwo treści i form sakralnych zmaterializowanych w kamieniu, żeliwie i drewnie – ich indywidualne i wspólne piękno.

Aktywna współpraca na rzecz ochrony krajobrazu w ramach planów zagospodarowania przestrzennego, przede wszystkim planów ochronnych dla Siwej Polany i Biały Potok w Witowie oraz Kodeksu Reklamowego Gminy Kościelisko.