Anna Rybarczyk-Robak

Anna Rybarczyk-Robak – architekt, urbanista, architekt wnętrz. Absolwentka Politechniki Poznańskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka 2005 (I miejsce w konkursie „Moja Wielkopolska” na najlepszą pracę dyplomową promującą rozwój przestrzenny regionu wielkopolskiego, organizowanym przez Towarzystwo Urbanistów Polskich) oraz Uniwersytetu Artystycznego na kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo 2010. Obecnie specjalista ds. rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania oraz praktykujący architekt. Jako architekt wnętrz specjalizuje się we wnętrzach użyteczności publicznej. Przed podjęciem pracy w Oddziale Rewitalizacji wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji od 2015 roku we władzach stowarzyszenia. Członek zespołów projektowych biorących udział w konkursach urbanistycznych. Współtworzyła dokumenty poznańskiego procesu rewitalizacji, w tym dwie edycje Miejskiego Programu Rewitalizacji dla obszarów miejskich jak również Miejski Program Rewitalizacji dla obszarów poprzemysłowych i powojskowych miasta Poznania. Współorganizatorka i inicjatorka wielu projektów rewitalizacyjnych, w tym społecznych, edukacyjnych i kulturalnych jak np. „Wspólna nie znaczy niczyja” – projekt edukacyjno-kulturalny na rzecz przestrzeni publicznej, którego celem było zwiększenie świadomości oraz zaangażowania społecznego w działania na rzecz dobra wspólnego jakim jest przestrzeń publiczna. Zajmuje się tematyką rewitalizacji między innymi poprzez działania na rzecz podnoszenia atrakcyjności zdegradowanych przestrzeni publicznych poprzez aktywizację lokalnej społeczności oraz koordynację inicjatyw występujących na terenach rewitalizacji.