Dariusz Herman

Architekt, Absolwent Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej ( dyplom 1988), szef biura HMS ARCHITEKTURA.

Współpracownik m im. Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej( 2013) , pracowni HS 99 (1999 -2016), Arkonbet Koszalin (1990 – 1993) i Miastoprojekt Koszalin (1988 – 1990).