dr inż. arch. Wiesława Gadomska

Architekt, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej 1990, doktorat na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej 2008. Pracuje w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na stanowisku adiunkta. Prowadzone działania naukowe dotyczą kształtowania krajobrazu kulturowego w różnych skalach i kontekstach przestrzennych. Obejmują tereny zurbanizowane, obszary o cennych walorach krajobrazowych. Wynikiem dotychczasowych badań jest opublikowanie ponad 50 publikacji w czasopismach naukowych i monografiach oraz realizacja kilku wystaw fotograficzno-reporterskich o współczesnych przestrzeniach parkowych.