Paweł Jaskanis

Muzealnik, zabytkoznawca i opiekun dóbr kultury, z wykształcenia historyk sztuki i hobbysta archeolog (UW). Inwentaryzator zabytków i ich badacz na własnym zatrudnieniu (od 1977) i w PP PKZ (1985 -1989).

Od 1990 w Ministerstwie Kultury i Sztuki (wicedyrektor „od sztuki i mecenatu”), od 1996 Zastępca Generalnego Konserwatora Zabytków, po decentralizacji administracji państwa twórca, dyrektor generalny i likwidator Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków RP (1999-2002).

Po konkursie dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie przez trzy kadencje. Członek rad Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Ochrony Zabytków (od 2008 – 2020) i Muzeów (2009-2016, w dwóch kadencjach przewodniczący z wyboru, i ponownie od 2021). Zastępca Przewodniczącego Rady Ochrony Zabytków przy Prezydencie m. st. Warszawy (2004-2011). Członek rad kilkunastu instytucji kultury.