Maciej Araszkiewicz

Architekt-urbanista, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie Rozwojem Przestrzennym Miast na Politechnice Gdańskiej. Sekretarz słupskiego oddziału SARP. Od 14 lat zawodowo związany ze Słupskiem. Autor wielu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Słupska i gmin ościennych. Obecnie projektant w Wydziale Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz aktywny architekt.