Maciej Dźwig

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Przez ostatnich kilkanaście lat zajmował się problematyką podnoszenia jakości i poprawy dostępu do usług komunalnych na terenie Poznania. Od 2007 r. kieruje miejską jednostką budżetową Usługi Komunalne. W związku z organizacją Euro 2012 z powodzeniem zrealizował nowatorski, pod kątem skali i technologii, projekt Rozbudowy i modernizacji miejskich toalet na terenie Poznania. W ramach tego projektu na terenie miasta powstało 8 bezobsługowych, automatycznych toalet oraz zmodernizowano 8 istniejących obiektów. Obecnie wdraża projekt budowy kolejnych 10 automatycznych toalet.