mgr inż. arch. Magdalena Binerowska

Architekt, urbanista. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, kierunku Architektura i Urbanistyka.

Od 15 lat zawodowo związana z Olsztynem. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji dużych inwestycji na terenie miasta. Obecnie Architekt Miejski. Dyrektor komórki odpowiedzialnej za planowanie przestrzenne, tworzenie i wdrażanie koncepcji zieleni w przestrzeniach publicznych, działania związane z całościowym,harmonijnym i estetycznym wizerunkiem miasta,  programy z zakresu rozwoju przestrzennego jego obszarów  oraz  za administrację architektoniczno-budowlaną. Członek sądów konkursowych gminnych konkursów na realizację obiektów i przestrzeni publicznych Olsztyna.