mgr inż. Dorota Knopp

Absolwentka Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT SITO.

Praktyk, od ponad 20 lat związana z utrzymaniem terenów zieleni, pozyskiwaniem środków finansowych na prace rewitalizacyjne zabytkowych założeń ogrodowych. Uczestnik procesów inwestycyjnych  prac rewitalizacyjnych w obrębie zabytkowej zieleni oraz ich  nadzór.

Od 2012 roku związana z Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Zainteresowania zawodowe: entomologia i fitopatologia roślin .