Paweł Krzemień

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, kierunek: gospodarka przestrzenna i studiów podyplomowych z zakresu rewitalizacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Referatu Rewitalizacji/ Biura Rewitalizacji Miasta Słupska, koordynator projektów z zakresu rewitalizacji, w tym „Modelowej rewitalizacji Miast” i konkursów urbanistyczno – architektonicznych, współfinansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013.  Sędzia Sądu Konkursowego SARP Nr 960 na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania Bulwarów Rzeki Słupi w Słupsku.