Piotr Libicki

Piotr Libicki (ur. 1973 r.), historyk sztuki, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, autor i współautor przewodników i książek, w latach 1999-2009 współpracownik Telewizji Polskiej w Poznaniu. W latach 2002-2011 współwłaściciel Atelier Graficznego Ermellino. Od 2004 roku ekspert Instytutu Sobieskiego w Warszawie, autor artykułów poświęconych przestrzeni miasta, miejski aktywista. W latach 2013-2015 toku wykładowca w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Od 2013 roku pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. Estetyki.