Szczepan Wroński

Architekt, założyciel i partner pracowni WXCA, członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, Kolegium Sędziów Konkursowych SARP i Izby Architektów RP.

Szczepan Wroński skończył studia magisterskie na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, a także studia podyplomowe MBA w Szkole Głównej Handlowej. Jest współautorem licznych projektów przestrzeni użyteczności publicznej, z których wiele zostało wyróżnionych w prestiżowych konkursach architektonicznych – tak polskich, jak i międzynarodowych. Są wśród nich zwycięskie koncepcje takich placówek kulturalnych jakMuzeum – Miejsce Pamięci Palmiry, Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej czy powstające na Cytadeli Warszawskiej Muzeum Historii Polski oraz Muzeum Wojska Polskiego, stanowiące jeden z największych kompleksów muzealnych realizowanych w tym momencie w Europie. W filozofii projektowej Szczepan Wroński kładzie silny nacisk na partnerskie zasady współpracy. Zespół architektów, który współtworzy, działa w myśl autorskiej wspólnoty idei, gdzie każdy twórca ma równy głos w procesie kreatywnym.